องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเทพา แม่น้ำเทพา
เทศบาลตำบลเทพา แม่น้ำเทพา
เทศบาลตำบลลำไพล ควนเจดีย์
อบต.เทพา หาดสร้อยสรรค์
อบต.เทพา โบราณสถานพระสามองค์
อบต.ปากบาง เทพาบีชรีสอร์ท
อบต.ปากบาง เกาะแลหนัง
อบต.ปากบาง อุโมงค์ป่าโกงกาง
อบต.สะกอม เกาะขาม
อบต.สะกอม หาดสะกอม
อบต.สะกอม ดี อามาน รีสอร์ท
อบต.สะกอม เจดีย์เขาล้อน
อบต.เกาะสะบ้า หาดแก้ว
อบต.เกาะสะบ้า วัดพรุตู
อบต.วังใหญ่ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านวังใหญ่
อบต.วังใหญ่ ฝายทดน้ำบ้านใหม่/น้าตกเขาสูง
อบต.วังใหญ่ บ่อน้ำร้อน