องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดเขารักเกียรติ
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร วัดเขาตกน้ำ
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร หลวงพ่อมหาสำเร็จ
เทศบาลตำบลนาสีทอง วัดนาสีทอง
เทศบาลตำบลคูหาใต้ ทะเลทิพย์คีรี(พรุโต๊ะนาย)
เทศบาลตำบลคูหาใต้ เขาจังโหลน
อบต.ควนรู ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
อบต.ควนรู วัดไทรใหญ่
อบต.ท่าชะมวง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3
อบต.ท่าชะมวง น้ำตกโตนลุงไข่
อบต.ท่าชะมวง น้ำตกโตนปลิว
อบต.เขาพระ น้ำตกโตนหมากลิ่ง
อบต.เขาพระ ถ้ำศรีเกษร
อบต.เขาพระ น้ำตกบริพัตร