องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองสะเดา ตลาดน้ำถนนนคนเดิน ท่าพรุ 1
เทศบาลเมืองสะเดา ตลาดน้ำ ชุมชนท่าพรุ 2
เทศบาลเมืองสะเดา ทะเลหมอกเขาเล่
เทศบาลเมืองสะเดา พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ช้อปปิ้งทาวน์
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สวนสาธารณะริมทางรถไฟ
เทศบาลตำบลสำนักขาม ตลาดไทย - จังโหลน
เทศบาลตำบลสำนักขาม อ่างเก็บน้ำกงสีขาว
เทศบาลตำบลคลองแงะ ศาลเจ้าแป๊ะกง
เทศบาลตำบลคลองแงะ ตลาดนัดวันเสาร์
เทศบาลตำบลคลองแงะ ศาลเจ้าไซทีฮุกโจ๊ว
เทศบาลตำบลปาดัง น้ำตกไก่ชน
เทศบาลตำบลปาดัง เส้นทางสายประวัติศาสตร์
เทศบาลตำบลปาดัง ถ้ำเสือ
เทศบาลตำบลปาดัง วัดถ้ำเขารูปช้าง
เทศบาลตำบลปาดัง น้ำตกลูหมุน(สายรุ้ง)
เทศบาลตำบลปาดัง อ่างเก็บน้ำ
เทศบาลตำบลปาดัง ถ้ำนางพญาเลือดขาว
เทศบาลตำบลปาดัง แหล่งโบราณคดีถ่ำเขาเชี่ยนหมาก
อบต.ท่าโพธิ์ สนามกีฬาชนโค
อบต.ท่าโพธิ์ พรุบัว
อบต.ทุ่งหมอ ธรรมสถานแม่ชีสุขขี
อบต.ปริก เสาสลักหอนจารึกพระปรมาภิไธยย่อ
อบต.ปริก บ้านสวนมงคง
อบต.ปริก วัดหัวถนน
อบต.พังลา วัดโคกสัก
อบต.สำนักแต้ว ล่องเเก่ง แอ่งน้ำบ้านคลองยนต์
อบต.สำนักแต้ว อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา (เขื่อนห้วยคู)