องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คลองหรัง เจดีย์ควนโยง
อบต.คลองหรัง น้ำตกโตนลาด
อบต.นาหม่อม วัดป่ากอสุวรรณาราม
อบต.พิจิตร สำนักสงฆ์ควนสัมหรุษ
อบต.พิจิตร ควนคานหลาว
อบต.ทุ่งขมิ้น