องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางเหรียง วัดป่ากันตพงษ์
เทศบาลตำบลบางเหรียง ฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือง
เทศบาลตำบลบางเหรียง วัดบางทีง
เทศบาลตำบลควนเนียง น้ำแข็งขูด ณ ตลาดสดควนเนียง
เทศบาลตำบลควนเนียง องค์ฤๅษีหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง
เทศบาลตำบลควนเนียง ตลาดสดควนเนียง
เทศบาลตำบลควนเนียง ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ
เทศบาลตำบลควนเนียง ร้านครัวสุดยอด
เทศบาลตำบลควนเนียง สระว่ายน้ำประจำอำเภอควนเนียง
เทศบาลตำบลควนเนียง งานประเพณี 5 ธันวามหาราช
เทศบาลตำบลควนเนียง สถานีรถไฟควนเนียง
เทศบาลตำบลควนเนียง ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
อบต.รัตภูมิ หาดปากบางภูมิ
อบต.รัตภูมิ วัดคงคาวดี (ปากบาง)
อบต.ห้วยลึก แข่งเรือวัดท่าหยี