องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าช้าง วัดท่าช้าง
เทศบาลตำบลท่าช้าง วัดคงคาเลียบ
อบต.แม่ทอม วัดคูเต่า
อบต.แม่ทอม วัดนารังนก
อบต.แม่ทอม ตลาดนัดร้อยปี วัดคูเต่า
อบต.บางกล่ำ แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา