องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดธรรมโฆษณ์
เทศบาลเมืองสิงหนคร ศาลาบ่อเก๋ง
เทศบาลเมืองสิงหนคร หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี พ.ศ.๒๕๓๒
เทศบาลเมืองสิงหนคร หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ
เทศบาลเมืองสิงหนคร ประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
เทศบาลเมืองสิงหนคร ประเพณีสมโภชปู่เจ้าเขาเขียว
เทศบาลเมืองสิงหนคร ประเพณีสมโภชทวดหัวเขาแดงแลถ้ำแม่นาง
เทศบาลเมืองสิงหนคร ประเพณีวันพ่อท่าน
เทศบาลเมืองสิงหนคร ประเพณีแต่งงานพญานาค
เทศบาลเมืองสิงหนคร ประเพณีแต่งงานนางไม้
เทศบาลเมืองสิงหนคร เจดีย์เขาน้อย
เทศบาลเมืองสิงหนคร หาดจันทร์สว่าง
เทศบาลเมืองสิงหนคร เจดีย์สองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสิงหนคร สุสาน เจวี ลาร์เซน
เทศบาลเมืองสิงหนคร สุสานสุลต่านสุไลมาน ซาร์
เทศบาลเมืองสิงหนคร ป้อมเมืองสงขลาหัวเขาแดง
เทศบาลเมืองสิงหนคร ศาลาหลบเสือ
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดภูผาเบิก
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดศิริวรรณาวาส
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดบ่อทรัพย์
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดสุวรรณคีรี
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดเขาน้อย
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดมะม่วงหมู่
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดบ่อปาบ
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดโลการาม
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดสลักป่าเก่า
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดสลักป่าใหม่
เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดเปรมศรัทธา
เทศบาลตำบลชะแล้ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 สงขลา
อบต.บางเขียด 0
อบต.ชิงโค หาดเพชรลีลาศ
อบต.ชิงโค หาดบางเรือนาค
อบต.ชิงโค หาดบางหอย
อบต.ปากรอ วัดแหลมจาก
อบต.ป่าขาด ตาหลวงคง วัดป่าขาด
เทศบาลเมืองม่วงงาม ชายหาดม่วงงาม
เทศบาลเมืองม่วงงาม บ่อน้ำโบราณ
เทศบาลเมืองม่วงงาม วัดอรุณดาราราม
อบต.วัดขนุน วัดหนองหอย
อบต.วัดขนุน เกาะน้ำรอบ