องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ควนโดน ทุ่งปอเทือง
อบต.ควนโดน ชลประทานดุสน
อบต.ควนโดน เพิงผาป่าโต๊ะโระ
อบต.ควนโดน อ่างเก็บน้ำเขาพะเนียด
อบต.วังประจัน ตลาดนัดชายแดนวังประจัน
อบต.วังประจัน น้ำตกโตนปลิว
อบต.วังประจัน อุทยานแห่งชาติทะเลเลบัน
อบต.วังประจัน น้ำตกยาโรย