องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกำแพง สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง
อบต.กำแพง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
อบต.กำแพง ถ้ำอุไรทอง
อบต.ปากน้ำ จุดชมวิวชายหาดปากบารา(18 ล้าน)
อบต.ปากน้ำ เกาะลิดี
อบต.ปากน้ำ บ่อเจ็ดลูก
อบต.ปากน้ำ ชายหาดกาสิง
อบต.ปากน้ำ เกาะบุโหลน
อบต.ปากน้ำ ชายหาดปากบารา
อบต.ปากน้ำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อบต.ปากน้ำ เกาะเขาใหญ่
อบต.ปากน้ำ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและเอนกประสงค์ปากบารา
อบต.เขาขาว ถ้ำวังคราม
อบต.ละงู สวนสาธารณะสระน้ำหนองปันหยา
อบต.ละงู ชายหาดหัวหิน
อบต.ละงู ชาดหาดบางศิลาและชายหาดทุ่งนุ้ย
อบต.ละงู เกาะลิดี
อบต.แหลมสน เขาพับผ้า
อบต.แหลมสน หาดสนใหม่
อบต.น้ำผุด ล่องแก่งวังสายธาร
อบต.น้ำผุด ถ้ำเจ็ดคต
อบต.น้ำผุด น้ำตกวังสายธาร
อบต.น้ำผุด น้ำตกวังสายทอง