องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองกันตัง บ้านพักพระยารัษฎาฯ
เทศบาลเมืองกันตัง ต้นยางต้นแรกของประเทศไทย
เทศบาลเมืองกันตัง สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำตรัง
เทศบาลเมืองกันตัง สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์
อบต.วังวน ป่าสักรีสอร์ท
อบต.เกาะลิบง เกาะมุกด์
อบต.เกาะลิบง หาดยาว
อบต.เกาะลิบง หาดมดตะนอย
อบต.เกาะลิบง หาดหยงหลิง
อบต.เกาะลิบง เกาะลิบง
อบต.เกาะลิบง เกาะกระดาน
อบต.บ่อน้ำร้อน น้ำตกนกยูง
อบต.บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนควนแคง
อบต.บางเป้า มัสยิดบ้านวังเป้า
อบต.บางเป้า โรงพระ
อบต.บางเป้า ศาลหลักเมือง
อบต.บางเป้า ริมเขื่อนชายคลองบ้านควนทองสีห์
อบต.บางสัก อ่างเก็บน้ำบ้านป่าแก่
อบต.บางสัก ควนตุ้งกูโฮมสเตย์
อบต.บางสัก ล่องแพท่ากะหยง
อบต.ย่านซื่อ บ้านในลุ่ม
อบต.ย่านซื่อ วัดย่านซื่อ
อบต.ควนธานี ศาลหลักเมืองตรัง
อบต.ควนธานี ท่าน้ำหัวไทร