องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ไม้ฝาด หาดเจ้าไหม
อบต.ไม้ฝาด หาดปากเมง
อบต.ไม้ฝาด หาดราชมงคลตรัง
อบต.ไม้ฝาด น้ำตกอ่างทอง
อบต.กะลาเส วัดกมลศรี
อบต.กะลาเส ป่าชุมชนหมู่ที่ 2
อบต.กะลาเส อ่างเก็บน้ำพรุเตย
อบต.เขาไม้แก้ว จุดชมวิวแหลมมะขาม
อบต.เขาไม้แก้ว เขานุ้ย
อบต.เขาไม้แก้ว ท่าเรือแหลมไทร
อบต.เขาไม้แก้ว บ่อทวด
อบต.เขาไม้แก้ว หาดทุ่งทอง
อบต.เขาไม้แก้ว ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบ่อหว้า
อบต.เขาไม้แก้ว หูนบคลองพน
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ถ้ำเขาเพดาน
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร วัดเขาแก้ว
อบต.บ่อหิน หาดคลองสน
อบต.บ่อหิน เขาเจ็ดยอด
อบต.บ่อหิน หาดหัวหิน