องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาวง ถ้ำเขาปินะ
อบต.เขาปูน วัดเขาห้วยแห้ง
อบต.เขาปูน น้ำตกบางเต่า
อบต.ลำภูรา วัดถ้ำโสราษฏร์ประเดิษฐ์ (วัดถ้ำอิโส)
อบต.ลำภูรา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย
อบต.เขากอบ วังเทพทาโร
อบต.เขากอบ ถ้ำเลเขากอบ
อบต.เขากอบ เขาหัวแตก
อบต.นาวง สวนสาธารณะเขาโพธิ์โทน
อบต.นาวง สวนสาธารณะเขาลำเพ็ง
อบต.บางกุ้ง อ่างเก็บน้ำสะพานกอด
อบต.บางดี ทะเลสองห้อง
อบต.บางดี ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
อบต.บางดี ภูเขาสาย
อบต.บางดี สระน้ำพรุจูด
อบต.บางดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง
อบต.หนองช้างแล่น เขาหัวแรด
อบต.เขาขาว สวนสาธารณะเฉลิมพรเกียรติทรงครองสิริราชชสมบัติครบ 60 ปี (หนองหน้าถ้ำ)
เทศบาลตำบลท่างิ้ว อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
เทศบาลตำบลท่างิ้ว นบนาโพธิ์
เทศบาลตำบลท่างิ้ว ถ้ำพระนอน วัดเขาปูน
เทศบาลตำบลท่างิ้ว น้ำตกบ่อเจ็ดลูก
อบต.ในเตา บ่อเจ้ดลูก
อบต.ในเตา จุดชมวิว
อบต.ในเตา น้ำตกเจ็ดชั้น
อบต.ในเตา ถ้ำพระพุทธโกษีย์
อบต.ในเตา ถ้ำคางคาว
อบต.ปากแจ่ม น้ำตกลัดดา
อบต.ปากแจ่ม ถ้ำน้ำทะลุเขา
อบต.ปากแจ่ม น้ำตกปากแจ่ม
อบต.ปากแจ่ม ถ้ำตรา
อบต.ห้วยยอด เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด
อบต.ห้วยยอด น้ำตกโตนคลาน