องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ละมอ อุโบสถวัดมงคลสถาน
อบต.ละมอ พระจุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว
อบต.โคกสะบ้า ศูนย์เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าสาคู
อบต.ช่อง บ้านน้ำราบ
อบต.ช่อง น้ำตกโตนน้อย
อบต.ช่อง อุทยานนกน้ำคลองลำชาน
อบต.ช่อง น้ำตกหนานส้มเค้า
อบต.ช่อง น้ำตกกะช่อง
อบต.นาหมื่นศรี พระนอน วัดหัวเขา
อบต.นาหมื่นศรี ถ้ำเขาช้างหาย
อบต.นาหมื่นศรี สวนสาธารณะพรุลำเพ็ง