องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คลองปาง วัดเขาพระ
อบต.หนองบัว วัดถ้ำพระพุทธ
อบต.หนองบัว ถ้ำวังหมู
อบต.หนองบัว ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม
อบต.หนองปรือ สระน้ำทุ่งพรุ
อบต.หนองปรือ อุทยานน้ำตกน้ำปลิว
อบต.หนองปรือ ถ้ำเขาเทียมป่า