หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.พัทลุง วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า - วังใหม่
อบจ.พัทลุง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
อบจ.พัทลุง วัดคูหาสวรรค์
อบจ.พัทลุง เขาอกทะลุ
อบจ.พัทลุง อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
อบจ.พัทลุง หาดแสนสุขลำปำ
อบจ.พัทลุง วัดเขียนบางแก้ว
อบจ.พัทลุง วัดวัง
อบจ.พัทลุง เกาะสี่ เกาะห้า
อบจ.พัทลุง อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
อบจ.พัทลุง ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด
อบจ.พัทลุง น้ำตกไพรวัลย์
อบจ.พัทลุง หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง
อบจ.พัทลุง แหลมจองถนน
เทศบาลเมืองพัทลุง ที่นี่พัทลุง
เทศบาลเมืองพัทลุง หอโพนมงคล 9 หอ
เทศบาลเมืองพัทลุง วัดถ้ำคูหาสวรรค์
เทศบาลเมืองพัทลุง อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฏร์ (ช่วย)
เทศบาลเมืองพัทลุง ภูเขาอกทะลุ
เทศบาลเมืองพัทลุง สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต(วังเนียง)
เทศบาลเมืองพัทลุง วัดยางงาม
เทศบาลเมืองพัทลุง ตลาดน้ำลำปำ
เทศบาลเมืองพัทลุง วังเจ้าเมือง
เทศบาลเมืองพัทลุง อนุสาวรีย์ท่านปัญญา
เทศบาลเมืองพัทลุง หาดแสนสุขลำปำ
เทศบาลเมืองพัทลุง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
เทศบาลเมืองพัทลุง ถ้ำมาลัยเทพนิมิตร
เทศบาลเมืองพัทลุง วัดภูผาภิมุข
เทศบาลเมืองพัทลุง วัดวัง
เทศบาลตำบลท่ามิหรำ ศาลหลักเมืองจังหวัด
เทศบาลตำบลท่ามิหรำ
เทศบาลตำบลเขาเจียก ภูเขาเจียก
เทศบาลตำบลเขาเจียก ถ้ำพระวัดเขาเจียก
เทศบาลตำบลเขาเจียก วังมัจฉาท่าน้ำวัดเขาเจียก
เทศบาลตำบลเขาเจียก บันไดขึ้นภูเขาเจียก
เทศบาลตำบลพญาขัน รูปปั้นพ่อแก่ควนสาร
เทศบาลตำบลพญาขัน เขาหลักไก่
เทศบาลตำบลพญาขัน วัดเขาแดงตะวันออก
เทศบาลตำบลพญาขัน หารควนถบ
เทศบาลตำบลพญาขัน รูปปั้นเหมือนหลวงพ่อ หมุน ยสโร
เทศบาลตำบลปรางหมู่ ถ้ำเข้าอ้น
เทศบาลตำบลปรางหมู่ วัดเขาแดงตก
เทศบาลตำบลปรางหมู่ มาบเคียน
เทศบาลตำบลร่มเมือง สวนป่านาโอ่
เทศบาลตำบลร่มเมือง วัดนาโอ่
เทศบาลตำบลร่มเมือง สวนป่าบ้านโหล๊ะเคียน
เทศบาลตำบลร่มเมือง วัดกลาง
เทศบาลตำบลร่มเมือง น้ำตกวังหลุมพอ
อบต.ควนมะพร้าว หานพังใน
อบต.ควนมะพร้าว หานควนกุฎ
เทศบาลตำบลนาโหนด พรุหานบัว
อบต.ชัยบุรี ถ้ำน้ำ , ถ้ำพระ
อบต.ชัยบุรี พรุท่าสำเภา
อบต.ชัยบุรี วนอุทธยานเมืองเก่าเขาชัยบุรี
อบต.ชัยบุรี โบราณสถาน
อบต.ลำปำ วัดป่าลิไลยก์
อบต.ลำปำ วัดป่าขอม
อบต.ลำปำ ยอยักษ์บ้านปากประ