องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชะรัด สวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม
เทศบาลตำบลชะรัด ถ้ำโพธิญาณ (สมหวัง)
เทศบาลตำบลชะรัด โรงเรียนชาวนา
เทศบาลตำบลชะรัด ทวดมรโหม (อัลมัรฮูม)
เทศบาลตำบลชะรัด ถ้ำพญ้าโฮ้ง
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว เขาลูกล้อน
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกปากราง
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกหนานหรูด
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จุดชมวิวควนนกเต้น
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกนกรำ
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ถ้ำพญาแมวขาว
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกวังตอ
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกหนานสูง
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ควนเขาหม้ออินไซด์
เทศบาลตำบลกงหรา ถ้ำมอญ
เทศบาลตำบลกงหรา ถ้ำชนไก่
อบต.คลองเฉลิม ถ้ำน้ำอัญมณี
อบต.คลองเฉลิม เขาเจ็ดยอด
อบต.คลองเฉลิม บ่อน้ำร้อนโหล๊ะจังกระ
อบต.คลองเฉลิม น้ำตกไพรวัลย์
อบต.คลองเฉลิม น้ำตกมโนราห์
อบต.คลองเฉลิม น้ำตกโตนน้ำน้อย
เทศบาลตำบลสมหวัง อ่างเก็บบ้านหวังตก
เทศบาลตำบลสมหวัง อ่างเก็บน้ำพรุนาแด้