องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชะรัด สวนสาธารณะพรุโต๊ะเด็ม
เทศบาลตำบลชะรัด ถ้ำโพธิญาณ (สมหวัง)
เทศบาลตำบลชะรัด โรงเรียนชาวนา
เทศบาลตำบลชะรัด ทวดมรโหม (อัลมัรฮูม)
เทศบาลตำบลชะรัด ถ้ำพญ้าโฮ้ง
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว เขาลูกล้อน
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกปากราง
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกหนานหรูด
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จุดชมวิวควนนกเต้น
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกนกรำ
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ถ้ำพญาแมวขาว
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกวังตอ
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว น้ำตกหนานสูง
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ควนเขา