องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาชัยสน ตลาดน้ำเขาชัยสน
เทศบาลตำบลเขาชัยสน ธารน้ำเย็นเขาชัยสน
เทศบาลตำบลโคกม่วง แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร หมู่ที่ 11
เทศบาลตำบลโคกม่วง จุดชมวิวควนเลียบ
เทศบาลตำบลโคกม่วง แหล่งเรียรู้ทางการเกษตร หมู่ที่ 15
เทศบาลตำบลจองถนน หาดพัทธทอง
เทศบาลตำบลจองถนน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
เทศบาลตำบลจองถนน แหลมจองถนน
เทศบาลตำบลจองถนน วัดเขียนบางแก้ว
อบต.เขาชัยสน ธารน้ำเย็น เขาชัยสน
อบต.เขาชัยสน บ่อน้ำร้อน
อบต.ควนขนุน แหล่งนำทะเลพระ