องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแพรกหา ถ้ำพระเขาโต๊ะบุญ
เทศบาลตำบลแพรกหา แหล่งเก็บน้ำแม่ห้วย
เทศบาลตำบลควนขนุน ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน
เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ วัดภูเขาทอง
เทศบาลตำบลพนางตุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
เทศบาลตำบลพนางตุง สวนพฤกษศาสตร์
เทศบาลตำบลนาขยาด พอยน้อย-พอยใหญ่
เทศบาลตำบลบ้านสวน วัดบ้านสวน
เทศบาลตำบลบ้านสวน วัดดอนศาลา
เทศบาลตำบลบ้านสวน วัดเขาอ้อ
เทศบาลตำบลโตนดด้วน วัดป่าตอ (อุทยานการศึกษา)
เทศบาลตำบลโตนดด้วน ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ
เทศบาลตำบลทะเลน้อย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย
เทศบาลตำบลทะเลน้อย ตลาดน้ำทะเลน้อย
เทศบาลตำบลทะเลน้อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ
เทศบาลตำบลทะเลน้อย ทะเลน้อย
อบต.พนมวังก์ ถ้ำวังทอง
อบต.พนมวังก์ ถ้ำเขานางชี
อบต.พนมวังก์ ถ้ำปลา
อบต.ปันแต ถ้ำเขากลาง