องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เขาปู่ น้ำตกเหรียงทอง
อบต.เขาปู่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
อบต.เขาปู่ ถ้ำมืด - ถ้ำสาย - ถ้ำหลอด
อบต.เขาปู่ ถ้ำรื่นเทพนิมิต
อบต.เขาปู่ วัดถ้ำเก่า
อบต.เขาปู่ ถ้ำฤาษี
อบต.เขาปู่ จุดชมวิวเขาพูล (ควนไข่หด)
อบต.เขาย่า ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
อบต.ตะแพน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาแก้ว