องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านพร้าว วัดโดนคลาน
เทศบาลตำบลลานข่อย วัดทุ่งชุมพล
เทศบาลตำบลลานข่อย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
เทศบาลตำบลลานข่อย วัดลานข่อย
เทศบาลตำบลลานข่อย น้ำตกหนานปลิว
อบต.เกาะเต่า อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม