องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองจิก วัดมุจลินทวาปีวิหาร(วัดหลวงพ่อดำ)
เทศบาลตำบลหนองจิก วังเก่าหนองจิก
เทศบาลตำบลบ่อทอง สถูปเจดีย์ขุนอิงฯ และศาลาชมวิว บนเขาบ่อทอง
อบต.เกาะเปาะ 0
อบต.เกาะเปาะ 0
อบต.เกาะเปาะ 0
อบต.เกาะเปาะ 0
อบต.เกาะเปาะ 0
อบต.ตุยง 0
อบต.บางเขา หาดรัชดาภิเษก
อบต.บางตาวา วัดสถิตย์ชลธาร(วัดบ้านไร่)
อบต.ยาบี วัดยานิการาม
อบต.ดาโต๊ะ ฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้านโคกหมัก
อบต.ท่ากำชำ คลองสายโฮ้ ต.ท่ากำชำ
อบต.ท่ากำชำ ชายหาดบางราพา
อบต.ปุโละปุโย โครงการในพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ