องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปะนาเระ หาดชลาลัย
เทศบาลตำบลปะนาเระ ชายหาดปะนาเระ
อบต.บ้านกลาง ชายหาดบางมะรวด
อบต.บ้านกลาง วัดเทพนิมิต
อบต.บ้านกลาง หาดราชรักษ์
อบต.บ้านกลาง วัดศรีสุดาจันทร์ (วัดฤาษี)
อบต.บ้านกลาง เจดีย์หลวงพ่อหนอน
อบต.ควน วัดควน
อบต.บ้านน้ำบ่อ หาดแฆแฆ