องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ปะโด วัดร้างโบราณสมัยลังกาสุกะ
อบต.ลางา ตลาดนัดปาลัส
อบต.สะกำ การปั้นหม้อดินเผา
อบต.สะกำ น้ำตกกาเดาะ