หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > ทุ่งยางแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.น้ำดำ ทะเลน้ำจืดทุ่งยางแดง
อบต.พิเทน สุสานพี่เณร
อบต.พิเทน สวนลองกองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา