องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองตะลุบัน หาดวาสุกรี
เทศบาลเมืองตะลุบัน เขาสลินดงบายู
เทศบาลเมืองตะลุบัน มัสยิดรายา
เทศบาลเมืองตะลุบัน วังเจ้าเมือง
อบต.กะดุนง พรุปายอ
อบต.แป้น โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อบต.ตะบิ้ง พรุนาฆอ
อบต.ปะเสยะวอ หาดบ้านปาตาบาระ
อบต.ปะเสยะวอ ศาลเจ้าพ่อตี่ฮู่อ่องเอี่ย
อบต.ปะเสยะวอ วัดถัมภาวาส