องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ดอนทราย จุดชมวิว
อบต.ดอนทราย หาดบางสายบ้านละเวง
อบต.ดอนทราย พลับพลารวมใจ
อบต.ดอนทราย สุสานบาราโหง