องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กะรุบี น้ำตกนาวิน
อบต.กะรุบี สุสานเจ้าหมื่นเจ้าเภา
อบต.ปล่องหอย Formula Bow