หน้าแรก > ภาคใต้ > ยะลา > เมืองยะลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ยะลา บ่อน้ำผุร้อนเบตง
เทศบาลนครยะลา สวนมิ่งเมือง
เทศบาลนครยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือก
เทศบาลนครยะลา สวนศรีเมือง
เทศบาลนครยะลา สวนขวัญเมือง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มัสยิดอัลนูร หรือศูนย์ดาวะห์ (มัรกัส)
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สระน้ำวิทยาลัยอาชีว
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ศาลเจ้าเท่งฮุดจี่
เทศบาลเมืองสะเตงนอก วัดตรีมิตร
เทศบาลตำบลบุดี อ่างเก็บน้ำตะโต๊ะมาฆง
เทศบาลตำบลท่าสาป แหล่งพักผ่อนริมคลอง
เทศบาลตำบลท่าสาป บ้านโบราณ
เทศบาลตำบลท่าสาป เขากำปั้นชมวิวรอบเมือง
เทศบาลตำบลท่าสาป ถ้ำสำเภาทอง
เทศบาลตำบลยุโป วัดวาลุการาม(บ้านคลองทรายใน)
เทศบาลตำบลยุโป วัดยูปาราม (ยุโป)
เทศบาลตำบลยุโป วัดชมพูสถิต(ทุ่งยามู)
อบต.ยะลา บึงละหารยามู
อบต.ลำพะยา น้ำตกบูตง
อบต.ลิดล -
อบต.ตาเซะ -
อบต.บันนังสาเรง แม่นำปัตตานี
อบต.เปาะเส้ง -
อบต.พร่อน -
อบต.ลำใหม่ เขานางแก้ว
อบต.หน้าถ้ำ ถ้ำศิลป์
อบต.หน้าถ้ำ วัดดูหาภิมุข