องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคอกช้าง ทะเลหมอกวัดคอกช้าง
เทศบาลตำบลคอกช้าง น้ำตกคอกช้าง
เทศบาลตำบลคอกช้าง สินค้าโอทอปของชุมชนบ้านคอกช้าง
เทศบาลตำบลคอกช้าง วัดคอกช้าง
เทศบาลตำบลคอกช้าง มัสยิดอัลอูบูดียะห์
อบต.แม่หวาด เกาะทวด
อบต.แม่หวาด ป่าบาลา ฮาลา
อบต.แม่หวาด น้ำตกธารโต
อบต.แม่หวาด น้ำตกละอองรุ้ง
อบต.แม่หวาด ทะเลสาปธารโต
อบต.คีรีเขต ทะเลหมอกบ้านพิกุลทอง
อบต.คีรีเขต บ้านดินเสมอโฮมสเตย์
อบต.คีรีเขต น้ำตกบ้านไทยพัฒนา