องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปะแต จุดชมวิวทะเลหมอก กม.8
เทศบาลตำบลปะแต เรือนรับรอง 100 ปี
เทศบาลตำบลปะแต อุโมงค์ประวัติศาสตร์
เทศบาลตำบลปะแต น้ำตกลาบู
อบต.ตาชี หินล้านงาม
อบต.ตาชี กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
อบต.ตาชี แก่งนางรำ
อบต.กาตอง อ่างเก็บน้ำ บ้านตันหยง
อบต.ยะหา ศาลาดูดวงจันทร์
อบต.บาโงยซิแน เขาบาเดาะกูลิง