องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโกตาบารู สวนวันเนอร์
เทศบาลตำบลโกตาบารู สุสานโต๊ะนิ
เทศบาลตำบลโกตาบารู พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู
เทศบาลตำบลโกตาบารู ศูนย์รวมของฝากและสินค้า otop โกตาบารู
อบต.กายูบอเกาะ น้ำตกบือยอง
อบต.ตะโละหะลอ บึงน้ำใส
อบต.ท่าธง ริมแม่น้ำสายบุรี
อบต.ท่าธง พรุลานควาย
อบต.จะกว๊ะ น้ำตกกาเยาะมาตี
เทศบาลตำบลบาลอ บึงบาโระยามู
เทศบาลตำบลบาลอ แม่น้ำสายบุรี
อบต.บือมัง น้ำตกเปาะแอรอ
อบต.บือมัง น้ำตกตะวันทอแสง
อบต.บือมัง น้ำตกตะวันรัศมี
อบต.บือมัง น้ำตกฉัตรมงคล 2
อบต.วังพญา แหล่งท่องเที่ยวบ้านกาลาแน
อบต.อาซ่อง อาซ่องโมเดล