องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองตากใบ หาดเสด็จ
เทศบาลเมืองตากใบ ตลาดชายแดนตาบา
เทศบาลเมืองตากใบ วัดชลธาราสิงเห
เทศบาลเมืองตากใบ สะพานเกาะยาว(สะพานคอย100ปี)
เทศบาลเมืองตากใบ ตลาดนำ้ตากใบ
เทศบาลเมืองตากใบ ท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก
อบต.พร่อน หาดเกาะยาว
อบต.พร่อน อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ
อบต.ไพรวัน สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือ
อบต.ไพรวัน หาดชลประทาน
อบต.ไพรวัน หาดปันตัยกูบู
อบต.ศาลาใหม่ ชายหาด
อบต.ศาลาใหม่ วัดตะปัง
อบต.ศาลาใหม่ วัดโคกมะเฟือง
อบต.นานาค ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลย์
อบต.นานาค วัดเกษตรธิการาม
อบต.บางขุนทอง วัดรัตนานุสรณ์
อบต.บางขุนทอง วัดบุณณาราม