องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองตากใบ สะพานเกาะยาว(สะพานคอย100ปี)
เทศบาลเมืองตากใบ หาดเสด็จ
เทศบาลเมืองตากใบ ตลาดชายแดนตาบา
เทศบาลเมืองตากใบ วัดชลธาราสิงเห
เทศบาลเมืองตากใบ ท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก
อบต.เกาะสะท้อน วัดเกษมประทีป
อบต.เกาะสะท้อน โรงสีข้าวพิกุลทอง2
อบต.พร่อน อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ
อบต.พร่อน หาดเกาะยาว
อบต.ไพรวัน หาดปันตัยกูบู
อบต.ไพรวัน สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือ
อบต.ไพรวัน หาดชลประทาน
อบต.ศาลาใหม่ ชายหาด
อบต.ศาลาใหม่ วัดตะปัง
อบต.ศาลาใหม่ วัดโคกมะเฟือง
อบต.นานาค วัดเกษตรธิการาม
อบต.นานาค ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลย์
อบต.บางขุนทอง วัดบุณณาราม
อบต.บางขุนทอง วัดรัตนานุสรณ์