องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบาเจาะ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
อบต.บาเจาะ น้ำตกปาโจ
อบต.บาเจาะ น้ำตกนารีบีซู
อบต.ปะลุกาสาเมาะ ชมทัศนียภาพแและนกเงือกบนเทือกเขาบูโด
อบต.ปะลุกาสาเมาะ น้ำตกปะลุกาสาเมาะ
อบต.ลุโบะสาวอ มัสยิด 300 ปี