องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลรือเสาะ สวนกาญจนาภิเษก
เทศบาลตำบลรือเสาะ วัดราษฎร์สโมสร
เทศบาลตำบลรือเสาะ สวนธารา ท่าเรือ
อบต.รือเสาะ บึงบัวบากง
อบต.ลาโละ น้ำตกไอร์ดือลง
อบต.บาตง ต้นไทรยักยักษ์
อบต.บาตง น้ำตกศรีตันหยง
อบต.สุวารี น้ำตกต้นไทร
อบต.สุวารี น้ำตกตาเปาะ
อบต.สุวารี ศูนย์นกเงือก