องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีสาคร สวนสาธารณะเทศบาล
เทศบาลตำบลศรีสาคร ล่องเรือคายัคแม่น้ำสายบุรี
อบต.ศรีสาคร น้ำตกไอร์กาแซ
อบต.ศรีสาคร น้ำตกสายรุ้ง(ลาตอกาโบ๊ะ)
อบต.ศรีบรรพต ล่องแก่งสันกาลาคีรีศรีบรรพต
อบต.ศรีบรรพต น้ำตกไอร์ตือดอร์