องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปะลุรู ไม่ปรากฎแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
อบต.โต๊ะเด็ง น้ำตกฉัตรวารินทร์
อบต.โต๊ะเด็ง
อบต.สากอ บานอ
อบต.สากอ ตลาดน้ำฝายสากอ
อบต.สากอ กรือโต๊ะ
อบต.สุไหงปาดี อ่างเก็บน้ำโคกยาง
อบต.สุไหงปาดี วัดประชุมชลธารา
อบต.สุไหงปาดี สวนรวมไม้พันธุ์ไม้ป่า