องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.จวบ น้ำตกเจาะไอร้อง
อบต.จวบ ชุมชนนวัตวิถี
อบต.บูกิต น้ำตกไอสเตีย