ปากน้ำกะแดะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปากน้ำกะแดะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :