วัดป่านาคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่านาคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  วัดป่านาคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043135055
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม :91