นำตกห้วยนำอุ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นำตกห้วยนำอุ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 21
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.83
longitude :  99.49
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยน้ำอุ่นอยู่ในเขตบ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ ๒๐ อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สรวยประมาณ ๗ กิโลเมตร ซึ่งสามารถเข้าชมน้ำตกโดยการเดินเท้า ระยะทางจากบ้านห้วยน้ำอุ่น ถึงน้ำตกประมาณ ๑ กิโลเมตร มีความสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ระบบนิเวศน์โดยรอบอุดมสมบูรณ์มาก
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว จากทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกไปตามทางหลวงชนบท บ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ สำหรับเส้นทางที่แยกไปยังแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเหมาะสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง