เขื่อนแม่สรวย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนแม่สรวย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่14 ตำบลแม่สรวย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :