พิพิธภัณฑ์ผ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ผ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :