หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ทุ่งช้าง > การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านมณีกฤกษ์ ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.49
longitude :  101.10
รายละเอียด :  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถ้าผาผึ้ง สวนท้อ สวนสาลี่และต้นชมพูภูคา
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน 116 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :1