บึงสวนพริก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงสวนพริก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ต.ท่าเจ้าสนุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -