น้ำตกห้วยหาญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยหาญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
การเดินทาง :  จากอำเภอแม่สรวย มาที่ตำบลศรีถ้อยขึ้นดอยผ่านหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และเข้าหมู่บ้านที่ 9 ตำบลศรีถ้อย และเดินเท้าต่อ