น้ำตกห้วยชมพู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยชมพู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม. 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :