หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่สรวย > วัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแสงแก้วโพธิญาณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที 11 บ้านป่าตึง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นวัดที่ก่อสร้างพุทธศิลป์และศิลปะต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นการผสมผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบ นั่นคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต(ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า ซึ่งศิลปะแต่ละรูปแบบเหล่านี้มีเอกลักษณ์และความงามที่โดดเด่นแตกต่างกัน รูปหล่อเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
การเดินทาง :  วัดแสงแก้วโพธิญาณ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 085-614-3764,053-602-667 แฟ็กซ์. 053-602-668