ดอยปุย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยปุย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านอุมดาเหนือ ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :